Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

TGE: Styczeń rekordowy dla rynku spot

Styczeń 2023 roku okazał się rekordowym miesiącem na rynku spot energii elektrycznej w Polsce.


Łącznie na rynku spot zawarto transakcje o wolumenie 6 180 676 MWh, co stanowi wzrost o 79,9 proc. w stosunku do rekordowego do tej pory grudnia 2022 r. Takie dane opublikowała Towarowa Giełda Energii.

Sytuacja na TGE

Na Rynku Dnia Następnego wolumen obrotu wyniósł 5 576 567 MWh, co przekłada się na średnią dzienną w wysokości 179 889 MWh, przekraczającą dotychczasowe rekordowe wolumeny kontraktowane dla doby dostawy. Na Rynek Dnia Bieżącego przypadało 604 109 MWh, co również jest rekordem.

Ważnym wydarzeniem na rynku energii elektrycznej było uruchomienie w styczniu 2023 r. pierwszej transakcji na Rynku Terminowym Praw Majątkowych. Rynek ten powstał w ramach platformy OTF w 2020 r.

Należy jednak zaznaczyć, że pomimo rekordowego wolumenu obrotów, średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 661,87 zł/MWh, co oznacza spadek o 128,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE natomiast średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w styczniu 2023 r. 870,42 zł/MWh, co stanowi spadek o 165,61 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2022 r.

Rynek gazu

Warto również zwrócić uwagę na sytuację na rynku gazu ziemnego, gdzie w styczniu 2023 r. odnotowano spadek wolumenu transakcji o 18,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Łącznie na rynku gazu ziemnego zawarto w tym miesiącu transakcje o wolumenie 13 887 620 MWh.

Co z tego wynika?

Podsumowując, styczeń 2023 r. był rekordowym miesiącem na rynku energii elektrycznej w Polsce, a uruchomienie Rynku Terminowego Praw Majątkowych to ważne wydarzenie dla branży. Niemniej jednak, spadające ceny kontraktów na RTPE oraz spadek wolumenu transakcji na rynku gazu ziemnego, wskazują na złożoną sytuację na rynkach surowców energetycznych.

udostępnij: