Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Alert ESG: Answear to moda zrównoważona środowiskowo „na piątkę”

W 2022 roku spółka Answear przyjęła kompleksową politykę dotyczącą ochrony środowiska. Firma dąży do prowadzenia swojej działalności w sposób zgodny z zasadami ESG i robi to w kompleksowy sposób na dużą skalę.


Koordynacja zielonej polityki Answear zgodnej z ESG

Zgodnie z założeniami raportu ESG Answear za 2022 r. „Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Eksploatacji jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem środowiskowym i wdrażanie polityki firmy oraz innych dokumentów dotyczących ochrony środowiska”. Osoba na tym stanowisku monitoruje i nadzoruje przestrzeganie zasad polityki ESG oraz związanych z nią wymagań.

Spółka będzie składać coroczne raporty na temat swoich działań na rzecz ochrony środowiska, które opierają się na uznanych ramach raportowania na temat środowiska. Firma wypełnia również prawnie nakładane obowiązki związane z pełną sprawozdawczością do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Unia Europejska wprowadza „cło węglowe”. Rozwiązanie ma powstrzymać ucieczkę przemysłu i będzie mieć duży wpływ na polskie firmy

Zielone relacje biznesowe Answear zgodne z ESG

Answear zobowiązała się do uczestniczenia tylko w działaniach, w których kontrahent zajmuje się kwestiami środowiskowymi w odpowiedni i odpowiedzialny sposób, zgodnie z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska oraz z polityką ESG firmy.

Spółka planuje również włączenie kwestii środowiskowych do działań związanych z zakupami oraz dążenie do nawiązywania relacji biznesowych ze stronami trzecimi i podwykonawcami, którzy przestrzegają akceptowalnych standardów środowiskowych. Answear szuka także możliwości promowania produktów i usług, które opierają się na pozytywnych cechach środowiskowych i zaspokajają potrzeby rynku.

Alert ESG: Pepco wdraża zasady ESG na "czwórkę"

Zielone inicjatywy Answear zgodne z ESG

Answear zdecydowało także o wdrożeniu kodeksu etyki, w którym część postanowień będzie odnosić się do przyjętej w spółce polityki środowiska naturalnego. Firma realizuje wszystkie obowiązki, do których jest prawnie zobowiązana, jednakże podejmuje również szereg inicjatyw, mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W ramach wprowadzonej polityki firma wprowadziła elektroniczny obieg informacji, dzięki czemu udało się ograniczyć zużycie papieru. Dodatkowo wewnątrz organizacji zwiększana jest świadomość ekologiczna oraz realizowana jest edukacja ekologiczna. Głównym narzędziem komunikacji jest intranet, na którym przekazywane są informacje dotyczące działań proekologicznych.

Spółka Answear podjęła również szereg działań proekologicznych, które mają na celu optymalizację zużycia energii w budynku, ograniczenie zużycia plastikowych butelek dzięki filtrom do wody, a także umieszczenie roślin w biurze, czy zamontowanie filtrów do wody we wszystkich kranach kuchennych. Dodatkowo firma korzysta z papieru do drukarek z certyfikatem Ecolabel, gwarantującym, że papier powstaje w warunkach, które nie zagrażają środowisku, a produkowany jest z bezpiecznych dla natury i ludzi komponentów.

Firma wynajmuje także powierzchnie biurowe w budynku, który posiada certyfikat ekologiczny BREAAM post-construction na najwyższym poziomie. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ zabezpiecza ono przedsiębiorstwo przed negatywnym wpływem na środowisko naturalne, zapewniając jednocześnie wysoki standard użytkowania.

Firma podejmuje również inicjatywy związane z gospodarowaniem odpadami. Od początku priorytetem było uporządkowanie i realizacja wszystkich obowiązków przedsiębiorcy. W tym celu zlecono zewnętrzny audyt, a firma konsekwentnie wdraża jego zalecenia. Zmieniono system raportowania i zgłaszania oraz nawiązano współpracę z zewnętrznym partnerem monitorującym kwestie legislacyjne.

Alert europejski: Parlament Europejski kończy prace nad przepisami dot. stosowania systemu EU ETS w sektorze lotniczym. Ostatnie chwile taniego latania

Answear zdecydowało się także na zmiany w procesie produkcyjnym. Wszystkie opakowania, jakie firma używa, są wykonywane z materiałów pochodzących z recyklingu lub z odnawialnych źródeł energii. Na przykład, folia, z której produkowane są torby, pochodzi w 80% z recyklingu. Producent foliopaków posiada certyfikat BLUE ANGEL, co oznacza, że produkcja folii jest zgodna z najwyższymi standardami ekologicznymi.

Kartony, w których przesyłane są produkty Answear, również są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Kartony posiadają certyfikat FSC Recykling, który oznacza, że materiał z którego zostały wykonane pochodzi z odzysku. Dodatkowo certyfikat FSC "Mieszany" informuje, że przynajmniej 70% drewna użytego do produkcji kartonów pochodzi z lasów certyfikowanych FSC.

Answear stworzył także narzędzie, dzięki któremu łatwiej jest kontrolować i zarządzać odpadami. Współpracując z partnerem zewnętrznym, firma uzyskała aplikację, która umożliwia zgłaszanie wytworzonych odpadów i przekazywanie danych bezpośrednio do bazy BDO. Dzięki temu proces przetwarzania i kontrolowania odpadów jest znacznie bardziej przejrzysty i zautomatyzowany.

Jednym z najnowszych projektów Answear jest wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku dla formy wysyłki B2B. Dzięki temu firma zmniejszy ilość odpadów i zapobiegnie marnotrawieniu surowców.

Answear zmniejsza swój ślad węglowy

Answear działa także na rzecz zmniejszenia swojego śladu węglowego. W 2022 roku firma wyemitowała 662 tony CO2e, a w procesie badania uwzględniono emisje wytwarzane przez źródła stacjonarne, mobilne (flota samochodowa), emisje niezorganizowane powstałe w wyniku użytkowania klimatyzacji wynikające z zakupu energii elektrycznej ciepła oraz chłodu od dystrybutora.

esg

Źródło: Answear

Aby zmniejszyć swój ślad węglowy Answear uzyskało certyfikaty Gwarantowanej Sprzedaży Energii dla energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Certyfikaty te gwarantują, że określona ilość energii wykorzystywanej przez firmę pochodzi z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr lub energia słoneczna.

Co z tego wynika?

Answear to marka, która kładzie duży nacisk na ekologię i zrównoważony rozwój. Spółka posiada koordynatora działań środowiskowych wpisanego w strukturę firmy oraz spójną politykę, która będzie aktualizowana co roku zgodnie z wytycznymi ESG.

W ramach swoich Answear podejmuje liczne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także zmniejszenia negatywnego wpływu na nie. Inicjatyw jest wiele i są one komplementarne wobec siebie, choć prowadzone na różnych poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są to z jednej strony kwestie bardzo podstawowe jak rezygnacja z papieru czy ograniczenie zużycia plastiku w biurze, po bardzo zaawansowane jak zakup certyfikowanej energii, wynajem budynków o odpowiedniej klasie energetycznej czy certyfikacja produktów i świadome kształtowanie polityki z partnerami handlowymi.

Ocena działań spółki w zakresie wymagań środowiskowych ESG to mocna „piątka”.

udostępnij: