Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Orlen rozwija sieć detaliczną i sięga po zielone technologie

Orlen coraz szybciej rozwija swoją sieć detaliczną w kraju i za granicą. Niebagatelną rolę w tych planach będą pełnić działania ukierunkowane na rozwój nowych technologii i usług opartych o założenia Fit for 55.


Trzecia największa sieć w Austrii

W czerwcu Orlen ogłosił podpisanie umowy z austriacką firmą Doppler na przejęcie 100% udziałów w spółce Doppler Energie. Umowa obejmuje operatora 266 stacji paliw działających w Austrii pod marką Turmöl.

Po sfinalizowaniu umowy, Orlen stanie się posiadaczem trzeciej największej sieci stacji paliw w Austrii, osiągając około 10% udziału w rynku. Obecność na austriackim rynku detalicznym umocni pozycję Orlenu w Europie Środkowej, a liczba stacji paliw w posiadaniu koncernu wzrośnie do ponad 3 400.

Prezes Orlenu, Daniel Obajtek, wyraził zadowolenie z zawarcia umowy, określając ją jako "wielki krok" w ekspansji zagranicznej koncernu oraz "znakomity dzień dla polskiej gospodarki". Obajtek podkreślił, że przejęcie stacji paliw w Austrii jest zgodne z planami rozwoju sieci detalicznej Orlenu do 2030 roku, przedstawionymi w strategii spółki.

Zamknięcie transakcji przewidywane jest na przełomie 2023 i 2024 roku, po otrzymaniu niezbędnych zgód urzędów antymonopolowych. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały podane publicznie.

Orlen stawia na ekspansję międzynarodową

Orlen jest już obecny w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii oraz na Węgrzech. Przejście na austriacki rynek stanowi kolejny krok w realizacji długoterminowych planów rozwoju koncernu.

W ramach strategii Orlen 2030, koncern skupia się na rozwoju swojej sieci stacji za granicą. Według założeń strategii, udział stacji paliw poza Polską ma wzrosnąć z obecnych 37% do 45% w roku 2030. Dodatkowo, planuje się otwarcie co najmniej 3,5 tysiąca nowych stacji paliw pod marką Orlen.

Alert europejski: Wodór, węgiel oraz energetyka wodna. Nowe statystyki energetyczne UE

Rozwój rynku detalicznego zgodny z zielonym trendem

Dynamiczny rozwój rynku detalicznego w Polsce i za granicą odbywa się z uwzględnieniem zielonej transformacji, na którą mocno stawia Orlen.

Orlen, w ramach swojej strategii wodorowej skupia się na rozwijaniu infrastruktury związanej z wodorem jako paliwem alternatywnym dla transportu. Koncern planuje zainwestować znaczną kwotę, około 7,5 mld złotych, w rozwój technologii wodorowych. Głównym celem jest budowa ponad 100 stacji tankowania wodoru do 2030 roku, które będą dostępne dla pojazdów drogowych i kolejowych w Europie Środkowej. Wodór będzie produkowany za pomocą elektrolizerów, wykorzystując różnorodne źródła energii, jednak zielony wodór będzie produkowany tylko przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych.

Planowane stacje tankowania wodoru będą usytuowane głównie w Polsce (57), Czechach (28) i na Słowacji (26). W ramach strategii wodorowej, PKN Orlen opracował projekt o nazwie "Hydrogen Eagle", który ma na celu stworzenie kompleksowej infrastruktury do produkcji i dystrybucji ekologicznego wodoru o niskiej lub zerowej emisji w Polsce.

Natomiast w ramach planów ekspansji w sektorze pojazdów elektrycznych Orlen zamierza zainstalować łącznie 10 000 ładowarek do samochodów elektrycznych w Polsce, Czechach i Niemczech do 2030 roku. Obecnie koncern posiada już wiele stacji benzynowych w tych krajach, a ich liczba ma się znacząco zwiększyć. Przewiduje się, że teoretycznie każda stacja benzynowa mogłaby zostać wyposażona w jedną lub kilka ładowarek, a ponadto istnieje również możliwość instalacji ładowarek na innych obszarach, które nie są bezpośrednio związane z firmą Orlen.

Rząd chce w latach 40stych ręcznie ograniczać OZE robiąc miejsce na atom. Są za tym pewne argumenty…

Co z tego wynika?

Orlen w swoich planach rozwoju sieci detalicznej zwraca coraz większą uwagę nie tylko na aspekt krajowy i regionalny, ale także na dojrzałe rynki zachodnie. Akwizycja jest prowadzona w Niemczech, teraz także w Austrii. W przypadku pierwszego z wymienionych krajów warto podkreślić, że tamtejsze obiekty odnotowały w drugim kwartale 2022 r. 60 proc. wzrost przychodów rok do roku i odpowiadały za 12 proc. udziałów w całkowitych przychodach grupy. To pokazuje potencjał tego typu akwizycji i pozwala z dużą dozą ostrożności pozytywnie oceniać umowę z Doppler.

Orlen jest jednak także świadomy reżimu regulacyjnego w Unii Europejskiej, który ma szczególne znaczenie dla transportu. Dlatego prowadzi zakrojone działania w zakresie rozwijania technologii i usług zgodnych z Fit for 55. Z dużą dozą prawdopodobieństwa pozwoli to zabezpieczyć prowadzone akwizycje w przyszłości, tak by mimo zmieniających się modeli rynkowych pozostawały atrakcyjne z perspektywy akcjonariuszy koncernu.

Tagi

udostępnij: