Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Branża apeluje o odblokowanie energetyki wiatrowej w Polsce. „To już 200 dni”

Polska branża energetyczna, ekolodzy oraz biznes apelują do rządu o przyspieszenie odblokowania energii z wiatru na lądzie. Minęło już 200 dni od wprowadzenia nowelizacji ustawy, która miała umożliwić szybszy rozwój lądowych farm wiatrowych, jednak wiele barier nadal pozostaje nierozwiązanych.

Stan obecny

W Polsce, mimo znacznego potencjału wiatrowego, rozwój energetyki wiatrowej na lądzie jest hamowany przez restrykcyjne przepisy. Ustawa odległościowa z 2016 roku, znana jako "10H", wymaga, aby nowe turbiny wiatrowe były zlokalizowane w odległości co najmniej dziesięciokrotnej wysokości wiatraka od najbliższych zabudowań mieszkalnych. Nowelizacja wprowadzona w 2023 roku zmniejszyła minimalną odległość do 700 metrów, co jednak nadal nie jest wystarczające, aby odblokować pełen potencjał energetyczny kraju.

Realny potencjał energetyki wiatrowej

Polska posiada jedne z najlepszych warunków wiatrowych w Europie, szczególnie na północy kraju. Obecnie, wiatraki na lądzie w Polsce mają zainstalowaną moc około 9,4 GW, co stanowi znaczną część produkcji energii odnawialnej w kraju. W 2023 roku, Polska znalazła się w czołówce europejskiej pod względem nowych instalacji wiatrowych, z dodatkowymi 1,2 GW mocy.

Główne wyzwania stojące przed branżą to nie tylko przepisy odległościowe, ale także opóźnienia w przyłączaniu nowych farm wiatrowych do sieci energetycznej. Obecnie, wiele projektów czeka na przyłączenie, co znacząco opóźnia ich uruchomienie. Władze Niemiec i innych krajów europejskich również borykają się z podobnymi problemami, jednak Polska jest jednym z krajów, gdzie wpływ tych opóźnień jest najbardziej odczuwalny.

Branża apeluje do Rządu

Przedstawiciele branży energetycznej, ekolodzy oraz organizacje biznesowe wzywają polski rząd do wprowadzenia bardziej elastycznych i sprzyjających przepisów, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie. Sugerowane zmiany obejmują dalsze zmniejszenie minimalnej odległości do 500 metrów oraz przyspieszenie procesu przyłączania nowych farm wiatrowych do sieci energetycznej.

Zobacz także: Polskie spółki zmarginalizowane przy budowie rodzimych morskich farm wiatrowych

Co z tego wynika?

Odblokowanie energii z wiatru na lądzie jest kluczowe dla transformacji energetycznej Polski i osiągnięcia celów klimatycznych. Szybszy rozwój tej technologii może przynieść znaczące korzyści ekonomiczne i środowiskowe, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. To istotne szczególnie w kontekście cen energii.

 

udostępnij: