Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Polsat: inwestycje w niskoemisyjne technologie pożerają zysk zielonego segmentu grupy

Jak pokazują wyniki grupy Polsat Plus za 4q 2023 r. inwestycje w niskoemisyjne technologie pożerają zysk zielonego segmentu grupy. Transformacja modelu biznesowego konglomeratu kontrolowanego przez Zygmunta Solorza – Żaka rodzi się w bólach.


Grupa Polsat Plus, czołowy gracz na polskim rynku medialno - telekomunikacyjnym, poinformowała o swoich wynikach finansowych za 4q 2023 r. Pomimo wzrostu przychodów, odnotowała spadek zysków netto, co jest związane z rosnącymi kosztami działalności. 

Grupa znajduje się obecnie na etapie transformacji swojego modelu biznesowego rozwijając swoje aktywa niskoemisyjne (środki na ten cel pozyskano m.in. ze sprzedaży udziałów w Asseco). Chodzi głównie o fotowoltaikę, a z drugiej o spółkę ZE PAK, która próbuje porzucić węgiel brunatny i rozwijać energetykę jądrową (wspólnie z PGE i KHNP) oraz technologie wodorowe. 

Rosnące koszty uderzają w Grupę Polsat Plus

Według raportu grupy w 4Q 2023 r. przychody grupy Polsat Plus wzrosły o 7,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając kwotę 3.682 mln zł. Jednakże, po wyłączeniu wpływu konsolidacji Grupy PAK-PCE, przychody te spadły o 2,4% osiągając 3.348 mln zł. Główne czynniki wpływające na te zmiany to m.in. przychody ze sprzedaży energii oraz niższe przychody hurtowe i ze sprzedaży sprzętu.

Z drugiej strony, koszty grupy Polsat Plus wzrosły o 13,4%, osiągając 3.487 mln zł. To głównie wzrost kosztów wynagrodzeń, technicznych etc. przyczynił się do tego wzrostu. 

W efekcie zysk netto grupy wyniósł 130 mln zł (-25% r/r).

Zielony Polsat z zadyszką

W całym 2023 r. łączny wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej wyniósł 179,3 GWh, w tym: 150,1 GWh z biomasy, 7,8 GWh z fotowoltaiki i 21,4 GWh z farm wiatrowych (w tym przypadku produkcja trwała przez niepełny kwartał).

Skala inwestycji w niskoemisyjne technologie pożera zyski i doskonale obrazują to wyniki za 4q 2023 r. Przychody segmentu zielona energia w tym okresie wyniosły 395 mln zł, a CAPEX 409 mln zł. 

Co dalej?

Mimo tych wyzwań, Grupa Polsat Plus nadal utrzymuje stabilność finansową, jak pokazują wskaźniki, takie jak główny kowenant dług netto/EBITDA na poziomie 3,51x. Jednakże, spadek zysków netto i skorygowanego FCF zwraca uwagę na konieczność skutecznego zarządzania kosztami i dalszego rozwoju strategicznego, zwłaszcza w segmentach energetyki i czystych technologii.

Akcje Grupy Polsat Plus kosztują najmniej od trzech lat. W sierpniu 2021 r. były notowane po 36,80 a obecnie jest to 10,56 zł.

ZE PAK z dobrymi wynikami, ale transformacja spółki może się skomplikować po wyborach

udostępnij: