Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym [Briefing]

Informacja dnia

Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez głowę państwa polskiego ustawy o bonie energetycznym.

Nowe przepisy wprowadzają bon energetyczny czyli świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Beneficjentami bonu energetycznego mają być również odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wg rządu takimi osobami są w szczególności odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej samotnie zamieszkujący domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej. Poza tym bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze.

Nagłówki i informacje warte uwagi

X files 

"Europejski Zielony Ład - z czym kojarzy się Polakom?” – nowe badanie CBOS nie pozostawia wątpliwości. Większość Polaków nie wie co to zielona transformacja, a jeśli posiada jakieś szczątkowe pojęcie na ten temat to jest ono negatywnie nacechowane.

https://x.com/CBOS_Info/status/1800151819659903464

 

udostępnij: