Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zamknięte spotkanie w hotelu Bristol. Amerykanie chcą mieć 200 GW mocy w atomie - Polska kluczowa w ich planach

Amerykanie stawiają na atom. Administracja Joe Bidena przedłuża resursy działających w USA reaktorów i planuje osiągnąć pułap 200 GW mocy atomowych do 2050 r. Ta oferta jest skierowana także do Polski.


W ostatnich latach energię jądrową zaczęto postrzegać jako kluczowy element strategii walki ze zmianami klimatycznymi i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Administracja prezydenta Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych wyraźnie skupia się na promowaniu tego typu energii, przy jednoczesnym dążeniu do partnerskiej współpracy międzynarodowej. 4 kwietnia w Hotelu Bristol odbyło się zamknięte spotkanie w formule Chatham house, na którym przedstawiciele amerykańskiego departamentu energii i spółki OSGE omówili szczegóły tej strategii.

Amerykanie chcą 200 GW mocy w atomie do 2050 r.

Po pierwsze, celem administracji Bidena jest osiągnięcie 200 GW mocy jądrowych do 2050 roku (obecnie to niecałe 95 GW).

To ambitne wyzwanie, ale jednocześnie konieczne dla redukcji emisji gazów cieplarnianych i zapewnienia stabilnych źródeł energii. To co szczególnie mocno wybrzmiało podczas dyskusji to podkreślenie tego, że ta oferta ma obejmować nie tylko Stany Zjednoczone, ale także ich sojuszników (w domyśle także Polskę).

Te plany już są wdrażane w życie, jak podkreślili przedstawiciele departamentu energii zapadła decyzja, by wydłużyć czas eksploatacji reaktorów w USA z 40 do 60 lat. To podejście pozwoli efektywnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę i zasoby, co jest istotne zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia, ale jednocześnie jest jasnym sygnałem, że atom pozostanie ważnym elementem amerykańskiego miksu energetycznego. Obecnie to największe źródło niskoemisyjne przy uwzględnieniu poszczególnych technologii – co podkreślono na spotkaniu.

Westinghouse wygrywa tam, gdzie decyduje polityka, ale nie radzi sobie w przetargach. Co przykłady Czech i Holandii mówią o polskim atomie?

Atom ma dać Amerykanom purpurowy wodór

Docelowo amerykańskie siłownie jądrowe mają umożliwić także produkcję tzw. purpurowego wodoru, który będzie wykorzystywany w przemyśle jako niskoemisyjne paliwo. To podejście odmienne od europejskiego, gdzie stawia się na zielony wodór powstały w oparciu o OZE w procesie hydrolizy. Co do zasady widać jednak wyraźnie, że technologie wodorowe to przyszłość po obu stronach oceanu. Szkoda, że w Unii Europejskiej zwalcza się komplementarność wodoru i atomu, ta synergia może dać w przyszłości istotne przewagi Amerykanom.

Mały atom równie istotny jak duży

Rozwój modułowych reaktorów jądrowych o małej i średniej mocy to również priorytet administracji Bidena. Planuje się rozwój SMR o mocy od 20 do 300 MW, a ich wdrożenie ma nastąpić do końca dekady. Tego typu rozwiązania to nie tylko energia dla przemysłu czy infrastruktury krytycznej, ale także sposób na zmodernizowanie ciepłownictwa.

Partnerstwo publiczno-prawne ma być kluczowe w tym procesie, co zostało potwierdzone alokacją znacznych środków finansowych na ten cel przez Kongres (przeznaczono 800 mln USD na przygotowanie dwóch demonstratorów technologii SMR). 

Mały atom, podobnie jak duży, ma być także ofertą skierowaną do sojuszników. Polska, poprzez spółkę OSGE, ma być naturalnym centrum regionalnym tego typu rozwiązań „od Estonii po Rumunię”. Partnerstwo OSGE i GE Hitchi wedle uczestników spotkania ma być krytyczne dla rozwijania SMR-ów wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych.

[ANALIZA] Problemy finansowe KHNP i niewystarczające kredyty eksportowe rządu Korei na broń i atom w Polsce kolejnym wyzwaniem dla elektrowni atomowej PGE i ZEPAK

Newralgiczna kwestia uranu

Wspieranie bezpieczeństwa dostaw uranu to kolejny element strategii energetycznej administracji Bidena.

Niedawne decyzje Kongresu, takie jak alokacja 2,7 mld dolarów na zabezpieczenie dostaw i źródeł uranu, potwierdzają zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do rozwoju energetyki jądrowej i wspierania partnerstwa międzynarodowego w tej dziedzinie.

[WIDEO] Pierwsza polska elektrownia atomowa powstaje już 60 lat. Gierek, Kaczyński, Tusk.. kto był najbliżej

udostępnij: