Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zostały ostatnie dni na zgłoszenia do konkursu „Innowator Mazowsza”

Trwa jubileuszowa edycja Konkursu „Innowator Mazowsza”. Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piętnasty wybierze i nagrodzi najlepsze przedsiębiorstwa i naukowców dyscyplin high-tech. Zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze tylko przez tydzień – do 7 sierpnia.


Samorząd Mazowsza nagrodzi najbardziej nowatorskich przedsiębiorców i naukowców. Pula nagród to ponad 100 tys. zł.

W konkursie, którego celem jest promowanie postaw proinnowacyjnych wśród mieszkańców Mazowsza, zwłaszcza w środowisku naukowym i biznesowym, od lat doceniane są firmy, które wyznaczają innowacyjne trendy, a jednocześnie dopasowują się do potrzeb otoczenia.

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, konkurs to szansa dla młodych firm i naukowców nie tylko na nagrody, ale też na nawiązanie wartościowych kontaktów.

„Z jednej strony chcemy wspierać finansowo firmy, które wyznaczają trendy na rynku i naukowców z dobrymi pomysłami. A z drugiej – promować postawy proinnowacyjne i niejako łączyć naukę z biznesem. Konkurs Innowator to impuls, który ma pobudzać mazowiecką gospodarkę” – mówi Adam Struzik.

Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec.

W kategorii „Innowacyjna Firma” mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane i prowadzące działalność w województwie mazowieckim, a ich innowacyjna usługa, produkt lub technologia została wprowadzona na rynek po 1 stycznia 2020 r.

Z kolei kategoria „Innowacyjny Naukowiec” jest przeznaczona dla naukowców z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2019 r. stopniem doktora. A ich prace zostały przygotowane lub obronione na jednej z mazowieckich uczelni. Przedmiot rozprawy powinien skupiać się na innowacyjnych rozwiązaniach lub możliwych do komercjalizacji.

Pula nagród wynosi ponad 100 tys. zł. Laureaci konkursu w kategorii "Innowacyjna Firma" mogą zdobyć nawet 30 tys. zł na rozwój swoich projektów, a naukowcy mogą otrzymać aż 20 tys. zł. Ponadto przewidziane są także nagrody finansowe dla drugiego i trzeciego miejsca, wyróżnień oraz nagród dodatkowych od partnerów konkursu. Nowością w tegorocznej edycji jest także nagroda specjalna, o wartości 5 tys. zł, przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, przyrodniczych i/lub medycznych.

W poprzednich edycjach najczęściej nagradzane były projekty o tematyce medycznej, środowiskowej, a także z zakresu zaawansowanych technologii. Przykładem jest firma BD Polska sp. z o.o., która zdobyła nagrodę za inteligentną platformę edukacyjną "Wirtualna Klinika", wspierającą nauczanie stawiania diagnozy, procesu diagnozowania oraz planowania leczenia. W kategorii "Innowacyjny Naukowiec" wyróżniony został dr inż. Kamil Bechta za pracę pt. "Modelowanie radiowego łącza kierunkowego a poprawność estymacji bilansu energetycznego w systemach 5G".

Według Aleksandry Szwed, zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego, dla laureatów konkursu "Innowator Mazowsza" nagrody są ważne, ale to prestiż i rozpoznawalność zyskane dzięki wyróżnieniu Kapituły mają największą wartość. Finaliści mają okazję nawiązać wartościowe kontakty z inwestorami, aniołami biznesu i korporacjami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji.

Spotkanie finałowe, na którym zostaną ogłoszeni zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu odbędzie się w listopadzie. Kapituła wybierze najbardziej obiecujące i innowacyjne projekty, które przyczynią się do dalszego rozwoju mazowieckiej gospodarki.

udostępnij: