Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: spółki energetyczne zaoszczędzą miliony zł na fakturach dzięki nowym przepisom

Ogłoszone rozporządzenie wprowadza istotne zmiany zarówno dla gospodarstw domowych jak i dla operatorów systemu elektroenergetycznego.


Obszar legislacyjny

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną ma na celu wprowadzenie nowego sposobu rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz wsparcie  operatorów systemu elektroenergetycznego w zarządzaniu bilansem mocy w systemie.

Ścieżka legislacyjna

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP 11 września 2023 r. i wchodzi w życie 18 września 2023 r.

Alert europejski: Komisja Europejska zmienia zasady dot. Funduszu Innowacyjnego w ramach EU ETS

Najważniejsze informacje

Wg wchodzącego w życie rozporządzenia premiowane będzie m.in. posiadanie statusu prosumenta, oszczędzanie energii elektrycznej czy zgoda na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, a nie papierowej. Zmiana rozporządzenia ma przynieść każdemu gospodarstwu domowemu pomniejszenie rocznego rozliczenia za energię.

Wg rozporządzenia przedsiębiorstwo energetyczne obniży wyliczoną należność gospodarstwa domowego o kwotę równą 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Urząd Regulacji Energetyki w 2022 r. pod warunkiem, że w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. dany odbiorca zmniejszył zużycie energii elektrycznej poniżej 95 proc. zużycia z 2022 r. oraz wyrazi zgodę na komunikację drogą elektroniczną. Taki rodzaj komunikacji pozwoli z kolei zaoszczędzić spółkom obrotu kilka mln zł na przesyłaniu faktur korygujących. Poza tym odbiorcy energii mają zostać zwolnieni z opłat za ponadumowny pobór energii i przekroczenie mocy umownej, gdy wynika to z poleceń operatorów lub z usług świadczonych na ich rzecz.

Alert europejski: Nowe przepisy dot. monitorowania i sprawozdawczości w ramach EU ETS

Co z tego wynika?

Przepisy nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną z pewnością przyniosą oszczędności zarówno konsumentom jak i dostawcom energii elektrycznej. Wg założeń ustawodawcy zmiana rozporządzenia ma także pomóc operatorowi systemu elektroenergetycznego w zarządzaniu bilansem energii, co ma z kolei pozwolić np. na większe zużycie energii elektrycznej z OZE na polecenie operatora systemu w przypadku nadpodaży takiej energii.

Warto jednak przy tym pamiętać, że główną bolączką systemu elektroenergetycznego w Polsce rzutującym na transformację energetyczną jest brak możliwości sieci w zakresie dwukierunkowego przesyłania energii na linii operator systemu dystrybucyjnego – odbiorca, co bardzo utrudnia wykorzystanie potencjału OZE. A Niestety tego problemu to rozporządzenie w ogóle nie rozwiązuje.

udostępnij: