Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: rząd wprowadza spółdzielnie energetyczne. Czas na dzielenie się energią

Rada Ministrów 18 kwietnia 2023 r. przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawy. Projektowane przepisy wprowadzają przede wszystkim prawo odbiorcy do zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24 godzin oraz możliwość zakładania obywatelskich społeczności energetycznych.


Obszar legislacyjny

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim dostosowanie prawodawstwa Polski do prawa UE, poprzez wprowadzenie prawa do zmiany sprzedawcy energii w ciągu 24 godzin czy też obowiązku wprowadzenia taryfy dynamicznej.

Alert ESG: Unimot przedstawia strategię ESG. Biopaliwa, fotowoltaika, biogazownie i mały atom w zainteresowaniu grupy

Ścieżka legislacyjna

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów i w najbliższym czasie będzie procedowany przez Sejm.

Najważniejsze informacje

W wyniku proponowanych zmian przepisów odbiorcy energii elektrycznej mogliby od 2026 r. zmienić sprzedawcę energii w ciągu 24 godzin w przypadku posiadania umowy na czas nieokreślony. Co więcej odbiorcy należący do tego samego operatora systemu dystrybucyjnego mogliby zawiązywać Obywatelskie Społeczności Energetyczne (OSE). Mogłyby one przybrać formę m.in. spółdzielni lub tez spółki osobowej. Dzięki nim odbiorcy będą mogli dzielić się energią elektryczną między sobą.

Projekt ustawy wprowadza także pojęcie odbiorcy aktywnego, które pozwoli prosumentom na dostosowanie popytu do aktualnej sytuacji rynku energii poprzez magazynowanie energii, gdy energii jest za dużo i ograniczenie zużycia, gdy jest jej na rynku za mało. Taryfy dynamiczne natomiast będą obowiązkowe od 2026 r. dla operatorów, którzy posiadają ponad 200 tysięcy odbiorców.

Alert legislacyjny: Polska dostosowuje przepisy dotyczące samochodów na LPG

Co z tego wynika?

Projekt ustawy w swej treści zmierza w kierunku transformacji energetycznej zgodnym z polityką UE. Wprowadzenie OSE mogłoby ułatwić dzielenie się energią, ale ich zakładanie może okazać się czasochłonne ze względu na bariery biurokratyczne. Opłacalność wprowadzenia instytucji odbiorcy aktywnego oraz możliwości zmiany sprzedawcy energii w ciągu jednej doby będzie zależeć głównie od tego czy operatorzy dystrybucyjni będą zdolni do szybkiej i efektywnej wymiany informacji z odbiorcą na temat zasobów energii, co będzie się wiązać z koniecznością przyspieszenia procesu cyfryzacji w sektorze energetycznym.

udostępnij: