Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Marzec 2024 na TGE: Energia elektryczna na rynku terminowym znów na ścieżce wzrostu

Obroty gazem ziemnym na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) wzrosły w marcu br. o 116,5 proc. względem lutego br. oraz o 23,5 proc. względem marca roku poprzedniego, do poziomu blisko 2 TWh.


Energia elektryczna 

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2024 r. 10 679 682 MWh, co oznacza spadek o 16,5 proc. w stosunku do marca 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu br. na poziomie 326,17 zł/MWh i jest to spadek o 16,10 zł/MWh w porównaniu do lutego br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w marcu 2024 r. 443,17 zł/MWh, co stanowi wzrost  o 6,76 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Źródło: TGE

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2024 r. transakcje o wolumenie 10 106 359 MWh,  co stanowi spadek r/r o 29,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała  się na poziomie 137,56 zł/MWh i jest o 4,21 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. 

Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła  w marcu br. 157,81 zł/MWh, czyli o 3,41 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.

Źródło: TGE

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował  się w marcu br. na poziomie 1 418 332 MWh, co stanowi spadek r/r o 30,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 46,97 zł/MWh  i jest to wzrost o 0,55 zł/MWh względem lutego 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w marcu br. o 18,5 proc. r/r, do poziomu 9 547 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 164,61 zł/toe,  co oznacza wzrost względem lutego br. o 24,38 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w marcu  2024 r. 5 222 362 MWh, co oznacza spadek o 11,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,88 zł/MWh i stanowi to wzrost o 0,08 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W marcu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Tagi

udostępnij: