Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Modelowa marża brutto producentów energii urosła o 7000 proc. w ciągu roku

Wyliczenia Forum Energii wskazują na dynamicznie rosnącą marżowość brutto spółek energetycznych. W ciągu 12 miesięcy modelowa marża brutto polskiej energetyki urosła o 7000 proc.

Metodologia obliczania zysków energetyki

Jeden z najważniejszych w Polsce think – tanków zajmujących się rynkiem energetycznym, Forum Energii, w ramach swojego miesięcznika zaprezentował sierpniowe obliczenia, które dają pojęcie o wysokości zysków państwowej energetyki. Chodzi o współczynnik Clean Dark Spread (CDS) obliczony na podstawie: indeksów BASE z dostawą w przyszłym roku (Rynek Terminowy Towarowej Giełdy Energii), cen węgla (krajowy indeks PSCMI1) oraz cen uprawnień do emisji CO2 (rynek pierwotny EEX).

Clean Dark Spread to różnica ceny energii elektrycznej oraz szacowanych kosztów zmiennych związanych z produkcją energii elektrycznej z węgla (paliwa i uprawnień do emisji). Clean Dark Spread jest wskaźnikiem skorelowanym z zyskiem wytwórcy, produkującego energię elektryczną z węgla kamiennego (w rzeczywistości konieczne jest jeszcze uwzględnienie kosztów transportu, kosztów operacyjnych, poniesionych i planowanych kosztów inwestycyjnych itp.). Analiza zmian tej wartości, wraz z CSS, pozwala na szacowanie bieżącej sytuacji finansowej spółek wytwórczych.

Z metodologicznego punktu widzenia to jedyna możliwość, by spróbować oszacować rosnącą rentowność producentów energii produkowanej z węgla kamiennego. Mimo, że obliczenia zakładają prognozowane ceny węgla, a obecna polityka Polskiej Grupy Górniczej jest obliczona na „urealnienie” warunków kontraktów zawieranych z energetyką kontrolowaną przez państwo.

Rośnie także import węgla z portów ARA (Antwerpia, Rotterdam, Amsterdam), gdzie węgiel jest droższy niż w kraju.

Zyski energetyki szybko rosną

Według Forum Energii dokładnie rok temu w przypadku krajowej energetyki CDS wynosił 18,1 zł za MWh, koszt uprawnień CO2 – 232 zł, a węgla 111,2 zł. Dziś jest to kolejno: CDS - 1287,4, uprawnienia – 373,4, węgiel – 156.

To oznacza, że w przeciągu 12 miesięcy marża brutto firm sektora energetycznego urosła 7000 proc. mimo w miarę stabilnych cen krajowego węgla i ustabilizowania się sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2 (obecnie to około 70 euro za tonę, a jeszcze w marcu 100 euro za tonę).

Tak duża dynamika marży brutto sektora energetycznego jest tylko częściowo widoczna w raportach finansowych za pierwszą połowę br. ponieważ kluczowi producenci energii posiadali wtedy znaczne udziały Polskiej Grupy Górniczej. W efekcie rentowność energetyki rosła dzięki utrzymywaniu niskich cen węgla w koncernach wydobywczych, a powiązania kapitałowe pomiędzy nimi nie odzwierciedlały realnej sytuacji obu branż.

Co z tego wynika?

Polska energetyka jest beneficjentem obecnej sytuacji na krajowym i europejskim rynku energii. Szybko rosną zyski producentów prądu, którzy nadal korzystają w przeważającej mierze z paliwa węglowego. Te środki powinny zostać przekierowane na rozwój OZE. Dziś wszystko wskazuje na to, że w wyniku wojny na Ukrainie aspiracje klimatyczne Europy spotęgują się.

udostępnij: