Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Orlen inwestuje w paliwo odnawialne – powstanie pierwsza biometanownia w Polsce

Daniel Obajtek zapowiedział otwarcie pierwszej ekologicznej biogazowni w Polsce. Obiekt ograniczy emisję dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym, produkując 7 mln m³ biometanu rocznie.


Budowana przez Grupę Orlen, pierwsza w Polsce biometanownia ma powstać w Głąbowie, w woj. warmińsko-mazurskim. Projekt umożliwi produkcję 7 mln m³ biometanu rocznie, który następnie zostanie przekształcony w paliwo BioLNG.

Biometanownia ma umożliwić testowanie rozwiązań i technologii spełniających najwyższe standardy techniczne, środowiskowe, jak i organizacyjne.

,,Nowoczesne źródła energii to nasza przyszłość. Dlatego rozwijamy się w obszarze biometanowni, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. W ten sposób wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność polskiej gospodarki. Realizacja inwestycji w Głąbowie przyczyni się również do wypełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego, który przewiduje stopniowy wzrost udziału paliw z odnawialnych źródeł w paliwach ciekłych’’ – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Uruchomienie biometanowni przewiduje się na II połowę 2024 roku.

Rośliny uczą swoje potomstwo przystosowywania się do zmian klimatycznych

,,Obiecujące paliwo odnawialne”

Do tej pory, Orlen nabył trzy działające biogazownie w województwie łódzkim, podlaskim oraz kujawsko-pomorskim. Tak jak w przypadku Głąbowa instalacje z biogazowni zostaną przekształcone w biometanownie.

Atutem lokalizacji jest dostępność substratów rolniczych, z których powstaje paliwo.

Pozostałości produkcji spożywczej takie jak obierki, wytłoki z produkcji soków i mrożonki będą poddawane fermentacji z udziałem bakterii. Następnie z uzyskanego po doczyszczeniu biometanu wyprodukowane zostanie bioLNG.

Jak twierdzi koncern, bioLNG jest obiecującym paliwem odnawialnym dla transportu. Instalacja w Głąbowie dostarczy 7 mln m³ biometanu. Taka ilość paliwa pozwoli na przejechanie dystansu 22 mln km rocznie przez samochody ciężarowe.

Inwestycja to także wsparcie dla polskiego rolnictwa.

"Potencjał w Polsce szacowany jest od 4 do 8 mld m sześciennych biometanu. To są liczby, które są najlepszym dowodem na to, że polskie bezpieczeństwo energetyczne budowane przede wszystkim przez PKN Orlen powinno się też opierać na polskim rolnictwie. Inwestycja to przykład korzyści między rolnikami, samorządowcami a dużym polskim koncernem"- powiedział wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski.

Co z tego wynika?

W Europe co roku powstaje ok 50-100 biometanowni. Największymi z nich dysponują przede wszystkim Niemcy, Szwedzi i Włosi.

Polski potencjał w zakresie biometanowni nie jest jeszcze wykorzystany. Jak dotąd działają u nas zaledwie 144 biogazownie roślinne. Dla porównania, w Niemczech jest ich już ok. 9000. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego oszacowali polskie możliwości na nawet 10-12 tysięcy biogazowni. Instalacje byłyby w stanie zapewnić mieszańcom tanią, ekologiczną energię zmniejszając jednocześnie ilość kupowanego gazu.

Polskie bezpieczeństwo gazowe na wysokim poziomie mimo nadejścia zimy

udostępnij: