Przejdź do treści
Kategoria:
Kategoria

Alert legislacyjny: Polska dostosowuje przepisy dotyczące samochodów na LPG

Nowe przepisy czekające na podpis prezydenta wprowadzają przede wszystkim jednolite zasady w zakresie homologacji typu pojazdów oraz ich wyposażenia oraz możliwość uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej. To powinno dostosować krajowe prawo w wymienionym obszarze do regulacji europejskich.


Obszar legislacyjny

Ustawa o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku UE, poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, redukcję negatywnego wpływu na środowisko oraz dostosowanie polskich przepisów do norm Unii Europejskiej i ONZ.

Ścieżka legislacyjna

Projekt został przyjęty przez Sejm po poprawkach Senatu i został przekazany Prezydentowi do podpisu.

Alert legislacyjny: Nowy pakiet paliwowy: zmiany przepisów w zakresie koncesji na obrót smarami i paliwami

Najważniejsze informacje

Ustawa przewiduje wprowadzenie: jednolitych zasad w zakresie homologacji typu pojazdów oraz ich wyposażenia, przejrzystych zasad wyznaczania służb technicznych celem wykonywania badań procedur homologacyjnych, możliwości uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej, jednolitego sposobu naliczania opłat za dokumenty homologacyjne.

Wg ustawy istotną rolę będzie odgrywał Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, który będzie odpowiedzialny m.in. za: udzielenie unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, uznawanie krajowych świadectw homologacji i udzielenie homologacji w procedurach homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu. Będzie on także organem nadzoru rynku w rozumieniu przepisów europejskich.

Co z tego wynika?

Uchwalenie ustawy to przede wszystkim próba dostosowania przepisów krajowych dotyczących samochodów zasilanych LPG do prawa europejskiego i międzynarodowego. Dzięki wprowadzonej ustawie polski rynek będzie szerzej dostępny dla firm, które nie posiadają polskiej homologacji sposobu montażu, co może przełożyć się na większy wybór instalacji LPG. W efekcie ceny instalacji LPG dla konsumentów mogą, choć nie muszą spaść.

Co więcej z przepisów ustawy wynika, że wszystkie adnotacje w dowodach rejestracyjnych poczynione na podstawie wyciągów ze świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem będą ważne, nawet w przypadku zmiany przepisów dotyczących homologacji, co sprawia, że kierowcy będą mogli użytkować swoje pojazdy mimo zmiany przepisów, więc nie będą oni musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem nowych homologacji.

udostępnij: